Đại hội Cổ đông ABBank năm 2024

Ngày 05/4/2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông năm 2024. Hội đồng Cổ đông ABBANK đã thông qua kế hoạch phát triển kinh doanh năm 2024, trong đó chú trọng nâng cao hiệu quả kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số, và tập trung triển khai Dự án Làm mới Chiến lược Ngân hàng, chuyển đổi mô hình hoạt động phù hợp với yêu cầu của giai đoạn mới.

Về các chỉ tiêu kinh doanh cho năm 2024, các Cổ đông ABBANK đã thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1.000 tỷ đồng. Các chỉ tiêu quan trọng khác cũng kỳ vọng tăng trưởng như: tổng tài sản dự kiến đạt 170.000 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2023; Dư nợ tín dụng đạt 116.272 tỷ đồng và Huy động từ khách hàng đạt 113.349 tỷ đồng, cùng tăng 13,5% so với năm 2023. Nợ xấu trên tổng dư nợ dự kiến được kiểm soát ở mức dưới 3% theo đúng quy định của Ngân hàng nhà nước (NHNN).

ABBank
ABBank tổ chức Đại hội đồng Cổ đông 2024 vào ngày 05/4/2024

Để đạt được mục tiêu đã đề ra, ABBANK sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: (1) Tăng cường các hoạt động thu hút số lượng lớn khách hàng đối với nhóm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa & nhỏ (SME), đổi mới sản phẩm theo phân khúc và cải thiện quan hệ khách hàng dựa trên các phân tích chuyên sâu về nhu cầu của khách hàng; (2) Nâng cao trải nghiệm của khách hàng trên kênh vật lý và kênh ngân hàng số, rà soát địa điểm và tái thiết kế mô hình hệ thống mạng lưới chi nhánh/PGD để có thể tối ưu hoạt động tư vấn giải pháp và dịch vụ cho khách hàng; (3) Tiếp tục tinh gọn các quy trình hoạt động của Ngân hàng.Trong đó, đặc biệt chú trọng vào việc tối ưu hóa các quy trình cho vay thông qua tinh chỉnh mô hình tín dụng, tái thiết kế hành trình cho vay; (4) Chú trọng đầu tư nâng cao năng lực hoạt động của ngân hàng, trong đó xác định quản trị rủi ro và công nghệ thông tin là những năng lực trọng tâm cần được củng cố và phát triển.

Chia sẻ về kế hoạch phát triển của ABBANK, Ông Đào Mạnh Kháng – Chủ tịch HĐQT cho biết: “Năm 2024 sẽ là năm khởi đầu của giai đoạn chiến lược trung hạn mới có tính nền tảng và tạo cơ sở tăng trưởng cho tương lai. Dựa trên những phân tích nghiên cứu toàn diện về thị trường và khách hàng, ABBANK sẽ hoàn thiện và triển khai Kế hoạch chiến lược cho 5 năm tới với các ưu tiên sáng kiến phục vụ nhu cầu của Khách hàng theo từng phân khúc trọng tâm. Với quyết tâm chuyển đổi, chúng tôi tin rằng ABBANK sẽ bứt phá trở lại trong nhóm ngân hàng đạt chất lượng dịch vụ, hoạt động an toàn và tăng trưởng tích cực.”

ABBank
Chủ tịch HĐQT ABBank – Ông Đào Mạnh Kháng cùng đoàn chủ toạ khai mạc Đại hội Cổ đông ABBank 2024

Trong năm 2024, ABBANK sẽ tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy, cũng như mô hình quản trị theo hướng nâng cao hiệu quả, năng suất trên phạm vi toàn hệ thống. Đồng thời về kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, ABBANK sẽ từng bước phát triển và cải thiện hành trình trải nghiệm nội bộ của nhân tài kể từ khi gia nhập tổ chức, xây dựng đề xuất chính sách đãi ngộ khuyến khích sáng tạo, đột phá, khích lệ sự cống hiến để đảm bảo thu hút và giữ chân được đội ngũ cán bộ chất lượng cao tại Ngân hàng.

Năm 2024 sẽ là một năm đánh dấu sự khởi đầu mạnh mẽ cho chiến lược chuyển đổi của ABBank

ABBANK cũng đang thực hiện hàng loạt dự án/sáng kiến chiến lược nhằm phục vụ cho mục tiêu kinh doanh và công tác chuyển đổi hệ thống, trong đó có những dự án trọng điểm như:  Triển khai nền tảng số Omni Channel; Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng – CRM; Triển khai giải pháp quản trị dữ liệu Datalake; Dự án xây dựng mô hình bán hàng và dịch vụ…

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, Cổ đông ABBANK thống nhất sẽ để lại toàn bộ số lợi nhuận còn lại chưa phân phối nhằm bổ sung nguồn vốn thực hiện các sáng kiến chiến lược, tạo tích lũy nội tại để tăng vốn điều lệ trong tương lai. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của Ngân hàng trong năm 2023 là 298,7 tỷ đồng. Theo đó, cùng với lợi nhuận còn lại của các năm trước chưa sử dụng, tổng lợi nhuận chưa phân phối của ABBANK đang là 1.840,7 tỷ đồng.

Cổ đông ABBank bỏ phiếu thông qua các vấn đề được trình bày tại Đại hội cổ đông 2024

Tại đại hội, các Cổ đông cũng đã thông qua các báo cáo về thẩm định tài chính; hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát; Cũng như Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó, danh sách thành viên Ban Kiểm soát mới bao gồm: Bà Nguyễn Thị Hạnh Tâm (Trưởng Ban Kiểm soát); Bà Nguyễn Thị Thanh Thái (Thành viên Ban Kiểm soát) và Ông Nguyễn Hồng Quang (Thành viên Ban Kiểm soát – thay cho bà Phạm Thị Hằng có đơn từ nhiệm trước đó).

GPM