Tập đoàn Prudential công bố Báo cáo Tài chính thường niên năm 2023 – Tiếp tục tăng trưởng mạnh.

Vừa qua, ngày 20/3/2024, Tập đoàn tài chính Prudential (“Prudential”; HKEX: 2378; LSE: PRU)) chính thức công bố Báo cáo tài chính thường niên năm 2023.

Báo cáo tài chính thường niên tập trung vào các chỉ số tài chính trọng yếu, lần lượt theo tỷ giá cố định (và tỷ giá thực tế) như sau:

  • Lợi nhuận từ hoạt động khai thác mới tăng 45% theo tỷ giá cố định (43% theo tỷ giá thực tế) đạt tương đương 3.125 triệu USD. Nếu loại trừ tác động của lãi suất và biến động kinh tế, lợi nhuận từ hoạt động khai thác mới tăng 47% (45%).
  • Thặng dư phân bổ từ hoạt động kinh doanh được tạo ra từ hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực và hoạt động quản lý tài sản lên đến 2.740 triệu USD. Năm 2022, con số này là 2.725 triệu USD (2.760 triệu USD)
  • Lợi nhuận điều chỉnh từ hoạt động kinh doanh đạt 2.893 triệu USD – tăng 8% (6%).
  • Vốn chủ sở hữu theo chuẩn EEV tăng 7% lên 45,3 tỷ USD, tương đương 1.643 cents mỗi cổ phiếu, trên cơ sở lãi suất tương đương theo năm (AER).
  • Thặng dư vốn theo khung GWS (Group-worldwide supervision) so với GPCR (Group Prescribed Capital Requirement) là 16,1 tỷ USD, tương đương với tỷ lệ khả năng thanh toán 295% (tính ở thời điểm 31/12/2022 là 307%).
  • Cổ tức tạm thời lần 2 ở mức 14,21 cent mỗi cổ phiếu và cổ tức năm 2023 ở mức 20,47 cent mỗi cổ phiếu – tăng 9%.

https://kinhtevadoanhnghiep.com/prudential-viet-nam-2022-tang-truong-nho-dinh-huong-phat-trien-ben-vung/

Ông Anil Wadhwani – Tổng Giám Đốc Tập đoàn Prudential cho biết: “Đây là một loạt những kết quả kinh doanh rất ấn tượng khi vận hành trong bối cảnh kinh tế vĩ mô đầy thách thức, với lợi nhuận từ hoạt động khai thác mới tăng 45% nhờ sự tập trung và các nỗ lực không ngừng nghỉ tại thị trường châu Á và châu Phi. Các kết quả này không chỉ minh chứng cho hoạt động hiệu quả của chúng tôi trên cả kênh đại lý và kênh hợp tác kinh doanh qua ngân hàng, mà còn khẳng định vị thế dẫn đầu của Prudential tại nhiều thị trường trọng điểm.”

“Sau sáu tháng kể từ khi chúng tôi triển khai chiến lược mới, thật đáng khích lệ khi thấy được những thành công bước đầu trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng, tăng cường ứng dụng công nghệ hỗ trợ phân phối và chuyển đổi mô hình kinh doanh của mảng sức khỏe. Prudential có đội ngũ lãnh đạo cấp cao tài năng trong những lĩnh vực này và không ngừng bổ sung thêm nhân tài tại các thị trường trọng điểm và đầu tư nâng cao năng lực phù hợp với các chiến lược ưu tiên của chúng tôi.”

Ông cũng cho biết thêm: “Chúng tôi đã đạt được những kết quả tài chính và vận hành xuất sắc trong năm 2023, đồng thời tăng thêm mức vốn vào hoạt động kinh doanh mới, nâng cao năng lực cốt lõi và mở rộng phân phối. Doanh số vẫn đang tiếp tục tăng trưởng trong hai tháng đầu năm 2024. Với sự tập trung không ngừng trong việc thực hiện chiến lược, chúng tôi ngày càng tự tin vào việc đạt được các mục tiêu tài chính và mục tiêu chiến lược khác vào năm 2027, cũng như thúc đẩy việc tạo ra giá trị cho các cổ đông của mình.”

EDMM