Nhờ ưu đãi thuế, Rạng Đông báo lãi sau thuế tăng mạnh

Năm 2023, lợi nhuận trước thuế của Rạng Đông chỉ tăng 2%, tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng 20%, lên 584 tỷ đồng do được hưởng ưu đãi thuế thu nhập của doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã RAL) đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2023. Theo đó, Rạng Đông ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.375 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Chi phí giá vốn tăng mạnh hơn khiến lợi nhuận gộp chỉ tăng khoảng 6% so với cùng kỳ năm trước lên 678 tỷ, biên lãi gộp thu hẹp về mức 20%.

Trong quý IV, doanh thu tài chính khoảng 4 tỷ đồng, giảm 75% tuy nhiên chi phí tài chính chỉ giảm 22% xuống 29 tỷ đồng (26 tỷ là chi phí lãi vay). Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt 400 tỷ và 45 tỷ đồng, tăng 43% và giảm 42% so với quý IV/2023.

Kết quả, Bóng đèn Rạng Đông báo lợi nhuận trước thuế quý IV đạt 207 tỷ đồng, giảm 20% so với quý IV/2022. Lợi nhuận sau thuế giảm 7% xuống còn 195 tỷ đồng, EPS quý IV đạt 8.261 đồng.

Luỹ kế cả năm 2023, doanh thu thuần của RAL đạt 8.316 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế tăng 2%, đạt 618 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 584 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. EPS là 24.813 đồng, thuộc top đầu trên sàn chứng khoán.

Năm 2023, Bóng đèn Rạng Đông đặt mục tiêu doanh thu 6.100 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 366 tỷ đồng. Như vậy, RAL đã vượt 36% kế hoạch về doanh thu và 69% kế hoạch về lợi nhuận.

Lợi nhuận sau thuế của RAL tăng trưởng mạnh đến từ việc chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của RAL tương đối thấp, năm 2023, Rạng Đông đã được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, nhờ đó được hưởng ưu đãi về thuế TNDN đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Rạng Đông có năng lực sản xuất lớn, với 100 triệu sản phẩm LED/năm, 5 triệu sản phẩm đèn bàn và thiết bị chiếu sáng/năm, 32 triệu sản phẩm phích và ruột phích/năm. Hệ thống phân phối của Rạng Đông là 23.000 điểm bán trên 63 tỉnh, thành và xuất khẩu tới 47 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều sản phẩm đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Theo lãnh đạo Rạng Đông, tầm nhìn năm 2025, Rạng Đông trở thành doanh nghiệp công nghệ cao dẫn đầu thị trường chiếu sáng tại Việt Nam, doanh thu tăng gấp 4 lần năm 2019, tỷ trọng doanh thu xuất khẩu đạt 30%. Đến năm 2030 trở thành doanh nghiệp công nghệ cao với doanh thu tỷ đô, đưa thương hiệu Rạng Đông lên tầm khu vực.

Theo cuocsongkinhdoanh