TP.HCM hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất hạt nhựa và sản phẩm nhựa tái chế

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm cao su – nhựa TP.HCM năm 2024.

Mục tiêu của chương trình hướng tới đạt tối thiểu 50% doanh nghiệp ngành cao su – nhựa của TP.HCM được tuyên truyền, phổ biến tham gia chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 19/9/2023 quy định về hỗ trợ lãi suất đối với các dự án đầu tư được Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) cho vay thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, TP.HCM sẽ tổ chức 3 – 5 khóa đào tạo nguồn nhân lực cho ngành cao su – nhựa và tổ chức 1 – 3 sự kiện xúc tiến thương mại hỗ trợ doanh nghiệp ngành cao su – nhựa.

3323_nhua.jpg
TP.HCM sẽ hỗ trợ doanh nghiệp ngành cao su – nhựa thực hiện sản xuất hạt nhựa và sản phẩm nhựa tái chế

Để thực hiện mục tiêu trên, trong năm 2024, TP.HCM sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung, công bố danh sách và tổ chức điều tra, khảo sát doanh nghiệp sản xuất nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng của ngành cao su – nhựa trên địa bàn Thành phố.

Đồng thời, duy trì, vận hành cổng cơ sở dữ liệu sản phẩm công nghiệp chủ lực và công nghiệp hỗ trợ của Thành phố. Trong đó, cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu sản phẩm và thị trường ngành cao su – nhựa TP.HCM.

Bên cạnh đó, TP.HCM sẽ hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho ngành cao su – nhựa. Mặt khác, Thành phố sẽ cho tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ phát triển thị trường.

Cùng với đó, TP.HCM sẽ triển khai các giải pháp hỗ trợ đầu tư và hỗ trợ phát triển, ứng dụng các giải pháp công nghệ. Đặc biệt hỗ trợ về mặt bằng sản xuất và tiến hành xây dựng và triển khai Chiến lược phát triển ngành cao su – nhựa TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngoài ra, Thành phố còn cho triển khai Đề án “Sản xuất hạt nhựa và sản phẩm nhựa tái chế”. Trong đó, tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đề án sản xuất hạt nhựa và sản phẩm nhựa tái chế. Song song đó, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư và đề xuất chính sách hỗ trợ đối với các dự án sản xuất hạt nhựa và sản phẩm nhựa tái chế.

Theo DNSG